Põllumuldade elurikkuse uuring


Osale mulla elurikkuse uuringus! 

Tartu Ülikool kutsub põllumajandustootjaid osalema põllumuldade elurikkuse uuringus. Projekti eesmärk on saada ülevaade Eestis põllumulla elustiku seisundist ning selgitada välja majandamisviiside mõju mulla elurikkusele. Uuringu tulemusena anda soovitusi majandamisviisidele, mis soodustavad mulla elurikkust.  


Projekt

Projekti käigus valitakse välja ligi 600 põldu üle Eesti, lähtudes majandamisviisidest ja mullatüübist.  Mullaproovide kogumine on plaanitud 2024. a suve teises pooles vastavalt kasvatatava kultuuri valmimisajale. Parim aega mullaproovide kogumiseks on vahetult enne või pärast saagi koristust. Täpsemad proovide kogumise ajad lepitakse tootjatega eelnevalt kokku. 


Keda ootame uuringus osalema? 

Eelkõige soovime koguda andmeid teraviljaga külvikorras olevatelt põldudelt. Meile on oluline, et oleksid esindatud nii suured kui väikesed, mahedad ja tavad, põllud igast Eesti piirkonnast.  


Miks osaleda? 

Mullaelustiku andmed aitavad maaharijatel saada ülevaate muldade olukorrast oma põldudel ja teha vastavalt sellele otsuseid, mis toetaksid parimal viisil nii muldade viljakust kui põllupidaja rahakotti.  

Üle Eesti kogutud andmed aitavad teadlastel välja selgitada erinevad seaduspärad maaharimisviiside ja mulla elurikkuse vahel. See teadmine aitab meil tulevikus teha prognoose muldade võimaliku elurikkuse kohta ning tagada põllumajandusvaldkonna jätkusuutlik areng.  Mida uurime? 

Uuringu käigus kogume põldudelt mullaproove, millest määrame mullakeemia ning liigirohkused erinevates mullaorganismide rühmades. 

Lisaks nõusolekule mullaproove koguda vajame ka mõningaid andmeid põllul tehtud töödest. Uuringus osalejatele edastame täpsema küsimustiku.  

Kasutame DNA põhiseid markerid, et määrata seente, nematoodide, bakterite, arhede ja lülijalgsete liigirohkust mullas. 


Mida saad oma põllu kohta teada? 

Jagame saadud tulemusi ja infot mulla elurikkuse kohta projektis osalenutele põllupõhiste raportitena. Lisaks tulemustele anname soovitusi elurikkamaks mulla majandamiseks.  Proovialad 2019 ja 2021 aastatel


Kontakt

mullauuring@ut.ee 
soilecology.ut.ee 

Uuringu läbiviijad 
Tartu Ülikooli mullaökoloogia töörühm

Projekti rahastab Eesti Teadusagentuur (PRG1789 ja Tippkeskus AgroCropFuture)