Lõputöö teemad 2024Magistritöö teemad


Helimaastikud mullaelustiku seisundi indikaatoritena 

Mullaelustik Eesti väärtuslikel püsirohumaadel 

Sa oled see, mida sa sööd – toidulaua mitmekesisuse roll mulla mikroobikoosluste kujunemises 

Erinevate põllumajanduspraktikate mõju mullaelustiku funktsioonidele 

Eesti põllukultuuride mikrobioom 


Bakalaureusetöö teemad


Tänapäevase ja ajaloolise maakasutuse mõju mullaelustiku mitmekesisusele 

Mis faktorid mõjutavad mükoriisaseente kasulikkust kultuurtaimede kasvule ja saagikusele muutuvas maailmas? 

Kuidas mõjutavad mükoriisaseened taimede patogeenikindlust? 

Mullaelustiku rühmade ökoloogia